23/2
 • 23/2 Fastlagssöndagen

  Kl. 11:00

  Plats: Immanuelkyrkan, Glöstorpsvägen 49, 417 44 Göteborg, Sverige


  Beskrivning:

  Familjehögmässa
  Präst: Jakob Appell

   

26/2
 • 26/2 Askonsdagen

  Kl. 18:00

  Plats: Immanuelkyrkan, Glöstorpsvägen 49, 417 44 Göteborg, Sverige


  Beskrivning:

  Askonsdagsmässa
  Präst: Niclas Olsson

   

1/3
 • 1/3 1 sönd. i Fastan

  Kl. 11:00

  Plats: Immanuelkyrkan, Glöstorpsvägen 49, 417 44 Göteborg, Sverige


  Beskrivning:

  Högmässa
  Präst: Jakob Appell, Haoyin Cheng (predikan)

   

8/3
 • 8/3 2 sönd. i Fastan

  Kl. 11:00

  Plats: Immanuelkyrkan, Glöstorpsvägen 49, 417 44 Göteborg, Sverige


  Beskrivning:

  Högmässa
  Biskop Lars Artman

   

15/3
 • 15/3 3 sönd. i Fastan

  Kl. 11:00

  Plats: Immanuelkyrkan, Glöstorpsvägen 49, 417 44 Göteborg, Sverige


  Beskrivning:

  Högmässa
  Präst: Jakob Appell, Jan Bygstad (predikan)

   

22/3
 • 22/3 Jungfru Marie bebådelsedag

  Kl. 11:00

  Plats: Immanuelkyrkan, Glöstorpsvägen 49, 417 44 Göteborg, Sverige


  Beskrivning:

  Högmässa
  Präst: Jakob Appell
  Föredrag: Kristus och påsken, Sahar Sadlovsky Gold

   

29/3
 • 29/3 5 sönd. i Fastan

  Kl. 11:00

  Plats: Immanuelkyrkan, Glöstorpsvägen 49, 417 44 Göteborg, Sverige


  Beskrivning:

  Familjehögmässa
  Präst: Bengt Birgersson

   

5/4
 • 5/4 Palmsöndagen

  Kl. 11:00

  Plats: Immanuelkyrkan, Glöstorpsvägen 49, 417 44 Göteborg, Sverige


  Beskrivning:

  Högmässa
  Präst: Niclas Olsson

   

10/4
 • 10/4 Långfredagen

  Kl. 15:00

  Plats: Immanuelkyrkan, Glöstorpsvägen 49, 417 44 Göteborg, Sverige


  Beskrivning:

  Huvudgudstjänst kl. 15
  Präst: Jakob Appell
  Aftonsång kl. 17
  Präst: Jakob Appell

   

I församlingsbladet finns överblick över aktuellt program:

Församlingsblad