Immanuelförsamlingen
Immanuelförsamlingen
10 sönd. efter Trefaldighet
/

Predikan över Upp 3:1-6 av Niclas Olsson, 10:e söndagen efter Trefaldighet 2021