Immanuelförsamlingen
Immanuelförsamlingen
11:e sönd efter Trefaldighet
/

Predikan över Luk 18:9-14 av Bengt Birgersson, 11:e söndagen efter Trefaldighet 2021