Immanuelförsamlingen
Immanuelförsamlingen
13:e sönd. efter Trefaldighet
/

Predikan över Luk 10:23-37 av Gabriel Skilling, 13:e söndagen efter Trefaldighet 2021