Immanuelförsamlingen
Immanuelförsamlingen
3 sönd. efter Trefaldighet 2021
/

Predikan över Luk 15:1-10 av Niclas Olsson.

3 sönd. efter Trefaldighet 20 juni 2021 i Immanuelkyrkan