Immanuelförsamlingen
Immanuelförsamlingen
9 sönd. efter Trefaldighet
/

Skriftetal vid mottagning av nykonfirmerade ungdomar samt predikan över Matt 25:14-30 av Henrik Andersson, 9:e söndagen efter Trefaldighet 2021