Immanuelförsamlingen
Immanuelförsamlingen
Katekesandakt: Åttonde budet
/
Jakob Appell leder oss genom åttonde budet i denna serie av katekesandakter.