Predikan över Matt 25:31-46 av Bengt Birgersson, Domsöndagen 2021