Passionspredikan (Johannes 5) 2019

Rune Imberg, passionspredikan (Joh 18:28-40). Program från Kyrkliga Förbundets närradio, inspelat på FFG