Predikan över Luk 12:4-7 av Henrik Andersson, Sönd. efter Alla helgons dag 2021