Sönd. före Domsöndagen 2018

Jakob Appell skriftetal, Jan Bygstad predikan (Sef 3:8-17, Hebr 3:12-14, Matt 25:1-13)