Immanuelförsamlingen
Immanuelförsamlingen
Katekesandakt: Tredje budet
/

Niclas Olsson leder oss genom tredje budet i denna serie av katekesandakter.