Vänj den unge vid den väg han bör vandra, så viker han ej av från den när han blir gammal.” (Ords 22:6)

För barn som blivit lite äldre och vuxit ur söndagsskolan fortsätter församlingens uppgift att lära de döpta ”allt vad Jesus befallt” (Matt 28). Immanuelförsamlingen tar sig an uppgiften genom att bl.a. erbjuda:

Konfirmationsundervisning och konfirmation

Konfirmation sker normalt vid ungefär 12 års ålder, efter förebilden Jesus som vid tolv års ålder samtalade med de skriftlärda i templet med önskan om att vara där hans Fader var (Luk 2:41-52). Under den föregående konfirmationstiden ges fördjupning i den kristna tron, redskap till att läsa Bibeln och be på egen hand, och konfirmanden förbereds för en större delaktighet i församlingens liv. Efter konfirmationen fortsätter lärandet av det som Jesus befallt.

Vid intresse för konfirmation, även för äldre, ta kontakt med någon av församlingens präster.

Emmausvandrarna

Emmausvandrarna är församlingens tonårsgrupp för de unga som konfirmerats (eller barn från ca. 12 år och uppåt), med fördjupning i den kristna tron, aftonbön, gemenskap och lek. Emmausvandrarna träffas varannan fredag kl. 18.00-21.00 i Immanuelkyrkan. Ibland ges möjlighet att spela innebandy (eller liknande) i närliggande idrottshall tillsammans med andra i församlingen. Under terminerna är det inte ovanligt med hajk och annan lägerverksamhet. En liten ungdomskör övar i samband med samlingarna några gånger per termin. Emmausvandrarna får hjälp till att växa in i gudstjänstlivet genom att ibland hjälpa till med det praktiska kring gudstjänsten. Ledare för Emmausvandrarna är Johannes Lyche, Mia & Erik Johansson, samt Jakob Appell.

Programmet för höstterminen 2017 finns här.

För att komma i kontakt med ansvariga för ungdomsverksamheten, klicka här.