2 sönd. i Fastan 2018

Niclas Olsson skriftetal, Patrik Saviaro predikan (1 Mos 32:22-31, 2 Kor 6:1-10, Matt 15:21-28)

1 sönd. i Fastan 2018

Jakob Appell, predikan (Matt 4:1-11). Skriftetal och övriga textläsningar ej inspelade.

Askonsdagen 2018

Bengt Birgersson, predikan över första delen i passionsserien (Jes 58:4-9, Luk 22:1-6)