Kontakt

Niclas Olsson

T.f. kyrkoberde (fr.o.m. 8/8)
0732-55 66 70
niclas.olsson@missionsprovinsen.se

Jakob Appell

Kyrkoherde (tjänstledig)

Bengt Birgersson

Komminister
0707-77 26 09
bengt.birgersson@missionsprovinsen.se

Henrik Andersson

Pastorsadjunkt
0735-42 42 31
henrik.andersson@missionsprovinsen.se

Maria Birgersson

Diakonissa
0709 46 41 00
maria.birgersson@missionsprovinsen.se

Daniel Johansson

Församlingens ordförande

Uthyrningsansvarig
0723-25 94  80
lmd.johansson@gmail.com

Webbansvarig

info@immanuelforsamlingen.se