Gudstjänstagenda

Församlingens gudstjänst följer i huvudsak Svenska kyrkans tidigare handbok, Handbok 1986. En liturgisk gudstjänst kan upplevas lite svårtillgänglig och svårbegriplig. Inte bara för ovana, utan även för sådana som firat gudstjänst på detta sätt under en längre tid med aldrig fått någon förklaring till varför gudstjänsten ser ut som den gör.

Därför tog vi i församlingen fram en förklarad agenda för högmässa samt dop och bikt 2019. Förhoppningen är att den ska vara en hjälp till att komma in i gudstjänstens skeende och få en fördjupad förståelse av vad som händer och varför. Alla liturgiska sånger finns inte med där eftersom de skiftar under kyrkoårets gång, men de finns i psalmboken. Efter att ha levt med i församlingens gudstjänstliv ett tag lär man sig dessa, även om det kan upplevas som att det är svårt att hänga med till en början.

Exemplar av agendan finns i kyrkan men den finns också här i PDF-format för den som vill fördjupa sig i varför vi firar gudstjänst som vi gör och vad de olika delarna har för innebörd.