Varje sön- och helgdag firas gudstjänst i Immanuelkyrkan kl 11.00. Gudstjänsten är Immanuelförsamlingens hjärta. Den uppståndne Jesus är närvarande, osynligt men likafullt verkligt, genom sitt Ord och vid nattvardsbordet. Han möter oss med nåd och med sanning. Jesus kallades hånfullt för ”syndares vän.” (Matt 11:19) Det är vår stora glädje och samtidigt hans inbjudan till alla. Gud själv är den som bjuder in till gudstjänst och säger… välkommen!

LIVE-STREAM HÄR (klicka)

OBS! Livesändningar planeras att återupptas fr.o.m. 19 september, dock endast varannan vecka. Andra livesändningar finns på Missionsprovinsens hemsida. Ljudinspelningar från gudstjänster läggs ut här.

2021-06-28: Restriktionen för antalet gudstjänstdeltagare höjs till 300 (med anvisade platser) fr.o.m. 1/7, vilket gör att Immanuelförsamlingen endast firar en gudstjänst kl. 11.00 fr.o.m. 4/7. Se församlingsbladet.

Senaste gudstjänsterna (ljud)

Kyrkoåret 2020-21
Kyrkoåret 2020-21
Tacksägelsedagen
/
 • Tacksägelsedagen

  Tacksägelsedagen

  Oct 11, 2021 • 45:09

  Beredelse och predikan av biskop Lars Artman över 1 Krön 29:10-16, Tacksägelsedagen 2021.

 • 17:e sönd. efter Trefaldighet

  17:e sönd. efter Trefaldighet

  Sep 26, 2021 • 39:38

  Doptal av Niclas Olsson. Predikan av Jakob Birgersson över Luk 16:19-31, framförd av Bengt Birgersson, 17:e söndagen efter Trefaldighet 2021

 • 15:e sönd. efter Trefaldighet

  15:e sönd. efter Trefaldighet

  Sep 12, 2021 • 30:20

  Predikan över 1 Kung 17:8-16 av Bengt Birgersson, 15:e söndagen efter Trefaldighet 2021

 • 14:e sönd. efter Trefaldighet

  14:e sönd. efter Trefaldighet

  Sep 5, 2021 • 32:06

  Predikan över Joh 17:17-23 av Henrik Andersson, 14:e söndagen efter Trefaldighet 2021

 • 13:e sönd. efter Trefaldighet

  13:e sönd. efter Trefaldighet

  Aug 29, 2021 • 24:04

  Predikan över Luk 10:23-37 av Gabriel Skilling, 13:e söndagen efter Trefaldighet 2021

 • 12:e sönd. efter Trefaldighet

  12:e sönd. efter Trefaldighet

  Aug 22, 2021 • 39:06

  Predikan över Mark 7:31-37 av Johannes Lyche, 12:e söndagen efter Trefaldighet 2021

 • 11:e sönd efter Trefaldighet

  11:e sönd efter Trefaldighet

  Aug 22, 2021 • 29:21

  Predikan över Luk 18:9-14 av Bengt Birgersson, 11:e söndagen efter Trefaldighet 2021

 • 10 sönd. efter Trefaldighet

  10 sönd. efter Trefaldighet

  Aug 8, 2021 • 41:04

  Predikan över Upp 3:1-6 av Niclas Olsson, 10:e söndagen efter Trefaldighet 2021

 • 9 sönd. efter Trefaldighet

  9 sönd. efter Trefaldighet

  Aug 1, 2021 • 39:01

  Skriftetal vid mottagning av nykonfirmerade ungdomar samt predikan över Matt 25:14-30 av Henrik Andersson, 9 sönd. efter Tref. 1 augusti i Immanuelkyrkan

 • 8:e sön ef Trefaldighet 2021

  8:e sön ef Trefaldighet 2021

  Jul 25, 2021 • 21:15

  Predikan över Matt 7:15-21 av Jakob Appell, 8:e söndagen efter Trefaldighet 2021

Senaste gudstjänsterna (bild)

Senaste katekesandakten

Katekesandakter i sommar (ljud)

Katekesen
Katekesen
Katekesandakt: Bönens avslutning
/
 • Katekesandakt: Bönens avslutning

  Katekesandakt: Bönens avslutning

  Aug 18, 2021 • 20:42

  Jakob Appell leder oss genom avslutningen av Herrens bön i denna serie av katekesandakter.

 • Katekesandakt: Sjunde bönen

  Katekesandakt: Sjunde bönen

  Aug 16, 2021 • 21:25

  Jakob Appell leder oss genom sjunde bönen i Herrens bön i denna serie av katekesandakter.

 • Katekesandakt: Sjätte bönen

  Katekesandakt: Sjätte bönen

  Aug 13, 2021 • 26:47

  Jakob Appell leder oss genom sjätte bönen i Herrens bön i denna serie av katekesandakter.

 • Katekesandakt: Femte bönen

  Katekesandakt: Femte bönen

  Aug 11, 2021 • 21:33

  Jakob Appell leder oss genom femte bönen i Herrens bön i denna serie av katekesandakter.

 • Katekesandakt: Fjärde bönen

  Katekesandakt: Fjärde bönen

  Aug 9, 2021 • 26:06

  Jakob Appell leder oss genom fjärde bönen i Herrens bön i denna serie av katekesandakter.

 • Katekesandakt: Tredje bönen

  Katekesandakt: Tredje bönen

  Aug 6, 2021 • 26:17

  Niclas Olsson leder oss genom tredje bönen i Herrens bön i denna serie av katekesandakter.

 • Katekesandakt: Andra bönen

  Katekesandakt: Andra bönen

  Aug 4, 2021 • 26:07

  Niclas Olsson leder oss genom andra bönen i Herrens bön i denna serie av katekesandakter.

 • Katekesandakt: Första bönen

  Katekesandakt: Första bönen

  Aug 2, 2021 • 23:08

  Niclas Olsson leder oss genom första bönen i Herrens bön i denna serie av katekesandakter.

 • Katekesandakt: Inledningen till Herrens bön

  Katekesandakt: Inledningen till Herrens bön

  Jul 30, 2021 • 23:40

  Niclas Olsson leder oss genom inledningen till Herrens bön i denna serie av katekesandakter.

 • Katekesandakt: Tredje trosartikeln

  Katekesandakt: Tredje trosartikeln

  Jul 28, 2021 • 25:13

  Henrik Andersson leder oss genom tredje trosartikeln i denna serie av katekesandakter.

Augsburgska bekännelsen

Viktigt meddelande med anledning av Corona-viruset (UPPDATERAS)

2021-09-06: Senaste församlingsbladet (september-november 2021)

2021-06-24: Församlingsbladet (juli-augusti 2021)

2021-06-03: Uppdaterad information om gudstjänster (för upp till 50 personer)

2021-04-03: Gränsen om max 8 personer per gudstjänst ändras inte förrän tidigast 3/5 (tidigare avisering 11/4), men vi avser att ha gudstjänsterna som annonserats i månadsbladet och bereda plats för dem som önskar vid åtminstone någon av gudstjänsterna framöver. Se bifogad inbjudan.

2021-03-26: Information om gudstjänster, Internetsändningar och nattvardssamlingar finns i senaste församlingsbladet.

2020-11-24: Fr.o.m 1 sönd. i Advent 29/11 är det endast möjligt att delta i söndagsgudstjänsterna kl. 11 digitalt. Kortare nattvardssamlingar i Immanuelkyrkan ges i anslutning till webbsända gudstjänsterna (anmälan i förväg).

2020-11-20: Nya bestämmelser från regeringen angående Covid-19 ger upphov till följande information från Immanuelförsamlingen.

2020-11-05De skärpta riktlinjerna för Västra Götalands-regionen gällande Covid-19 gör det klart för oss att smittspridningen ökar kraftigt och att de åtgärder som görs nu också är avsedda för att läget inte avsevärt ska försämras kommande veckor. I Göteborg gäller maxantalet 50 personer för offentliga samlingar vilket gör att Immanuelförsamlingen ändå kan fortsätta med gudstjänster, i utgångsläget två per söndag. När 50-gränsen uppnåtts vid 9-gudstjänsten måste vi hänvisa till 11-gudstjänsten och när gränsen uppnåtts kl. 11 måste vi hänvisa till Internet-sändningen. De skärpta riktlinjerna stryker under vikten av den enskildes ansvar att inte bidra till, eller utsätta sig för, smittspridning. Det blir inget kyrkkaffe mellan 9- och 11-gudstjänsten, men söndagsskoleverksamhet och fördjupning i bekännelsen fortsätter. I nuläget ändras inte de planerade samlingarna för barn och unga under veckorna. Mer information i församlingsbladet.

2020-08-18: Framöver firas i regel två gudstjänster, kl. 9 (oftast med nattvard) och kl. 11 (direktsändning). Daniel Johanssons undervisning kl. 10.30-10.50 om vår kyrkas bekännelse fortsätter varje söndag.

2020-04-04: En hälsning inför Stilla veckan med viktig information om gudstjänster och andra pålysningar finns här. Påsklandskapet för små och stora, en liten söndagsskola för varje dag i Stilla veckan, finns här

2020-04-03: Det blir två gudstjänster på Palmsöndagen den 5 april, kl. 9.00 & kl. 11.00. Dels för att tillåtna maxgränsen på 50 personer inte ska överskridas och dels för att det ska bli något glesare mellan människor i bänkarna. Gudstjänsten kl. 11.00 direktsänds via vår YouTube-kanal.

2020-03-27: Regeringens besked att sammankomster över 50 personer är förbjudna gör att vi måste säkerställa att det tillåtna maxantalet inte överträds i samband med söndagens gudstjänst. Om maxantalet uppnås måste vi vid kyrkporten tyvärr hänvisa människor till Internetsändningen.

2020-03-22: tisdag 24/3 börjar dagliga webbandakter kl. 18.00 sändas live här på hemsidan. Detta som en hjälp till att varje dag få ett ord ifrån Gud, till bön och till att erfara att andras förbön bär, i denna tid av isolering, ovisshet, oro, sjukdom och för några också död. Inspelningar finns här.

2020-03-20: Pålysningen från 15/3 gäller fortfarande, men nytt är att regeringen rekommenderar människor över 70 år och de som återfinns i så kallad riskgrupp att begränsa kontakt med andra och undvika platser med många människor. Gudstjänsten som firas på söndag 22/3 kl. 11.00 kan följas genom direktsändning på församlingens YouTube-kanal.

2020-03-15: Pålysningen från kyrkan, med uppdaterad information och en bön att bedja, finns här.

2020-03-13: Alla aktiviteter, utom söndagens gudstjänster, är inställda tills annat anges. Kyrkan är öppen på onsdagar för enskild andakt , för samtal med präst och möjlighet till enskilt nattvardsfirande (påtalas i förväg).