Varje sön- och helgdag firas gudstjänst i Immanuelkyrkan kl 11.00. Gudstjänsten är Immanuelförsamlingens hjärta. Den uppståndne Jesus är närvarande, osynligt men likafullt verkligt, genom sitt Ord och vid nattvardsbordet. Han möter oss med nåd och med sanning. Jesus kallades hånfullt för ”syndares vän.” (Matt 11:19) Det är vår stora glädje och samtidigt hans inbjudan till alla. Gud själv är den som bjuder in till gudstjänst och säger… välkommen!

Med anledning av Folkhälsomyndigheternas restriktioner från den 12 januari

För att kunna hantera restriktionerna av max 50 personer i lokalen samtidigt dubblar vi gudstjänsterna fr o m 16 januari, kl 9.00 och 11.00. Den senare gudstjänsten sänds nu också varje vecka.

Enligt Folkhälsomyndighetens information gäller följande vid gudstjänstfirande med mellan 20 och 50 deltagare:

 • Sittande deltagare, men vid gudstjänst är det som undantag ok att stå vid sin plats
 • Avstånd om 1 meter mellan sällskap
 • Sällskap upp till 8 personer

Avståndet mellan bänkraderna i kyrkan har sedan tidigare utökats för att möjliggöra 1 meters avstånd. Mellan sällskap i bänkraderna ska avstånd om 1 meter hållas. Vid nattvardsgång gäller som tidigare att de första duklagen, så många som behövs, är för dem som önskar ta emot med brödet doppat av präst och givet direkt i munnen eller genom att man tar emot med fingrarna i andra änden. Därefter öppnas det upp för duklag där man önskar dricka ur kalken. Man sitter kvar i bänken tills föregående duklag hunnit komma tillbaka till sina platser. Vid knäfallen gäller samma förhållningsregler kring avstånd som i bänkarna, d v s 1 meters avstånd mellan sällskap.

Vaccinationspass krävs inte, och kommer inte heller i framtiden att krävas vid våra gudstjänster. Anpassningar kommer göras utifrån vad som gäller när man inte kräver uppvisning av vaccinationspass.

Sändningar från våra gudstjänster fortsätter udda veckor och är tillgängliga nedan, och via vår Youtube-kanal. Sändningar från andra Missionsprovinsförsamlingar kan man hitta via Missionsprovinsens hemsida.

Live-stream här (klicka)

OBS! Livesändningar planeras att återupptas fr.o.m. 19 september, dock endast varannan vecka. Andra livesändningar finns på Missionsprovinsens hemsida. Ljudinspelningar från gudstjänster läggs ut här.

Aktuella gudstjänster

 •  
  16/1 : 2:a sönd. efter Trettondedagen
  Kl. 11:00
  Plats: Immanuelkyrkan, Glöstorpsvägen 49, 417 44 Göteborg, Sverige

  Familjehögmässa
  Präst: Niclas Olsson

 •  
  23/1 : 3:a sönd. efter Trettondedagen
  Kl. 11:00
  Plats: Immanuelkyrkan, Glöstorpsvägen 49, 417 44 Göteborg, Sverige

  Högmässa
  Präst: Bengt Birgersson

 •  
  30/1 : 4:a sönd. efter Trettondedagen
  Kl. 11:00
  Plats: Immanuelkyrkan, Glöstorpsvägen 49, 417 44 Göteborg, Sverige

  Högmässa
  Präst: Samuel Petersson

Senaste gudstjänsterna (ljud)

Senaste gudstjänsterna (bild)

Senaste katekesandakten

Katekesandakter i sommar (ljud)

Augsburgska bekännelsen