Om församlingen

Mission

Immanuelkyrkan (tidigare Lyktan) står mitt i Tuve. Sedan 2016 förvaltas kyrkan av Immanuelförsamlingen. Här firas gudstjänst varje sön- och helgdag kl. 11.00, öppet för alla intresserade. I övrigt:

 • Kyrkan är öppen på onsdagar kl. 15-17.30. Här finns lite kaffe för den som vill komma in en stund, det finns en präst på plats och kyrksalen är öppen för enskild bön och stillhet.
 • Föräldra-barn-grupp. Föräldrar och barn är välkomna från kl. 9 på tisdagar, med möjlighet att äta medhavd lunch tillsammans.
 • Tonårssamlingar. Emmausvandrarna är en tonårsgrupp med fördjupning i den kristna tron, bön och gemenskap varannan fredag (jämna veckor) kl. 18-22.
 • Fredagsklubben. Hobbygrupp för barn i åk 1 och uppåt, med andakt och gemenskap varannan fredag (udda veckor) kl. 18-20.15.
 • Juniorerna. Hobbygrupp för barn i åk 5 och uppåt, med andakt, undervisning och gemenskap varannan fredag (udda veckor) kl. 18-20.15.
 • Begravning. Immanuelförsamlingen står till buds med kyrklig begravning för den mindre budgeten. Läs mer här.
 • Konfirmation. Intresserad? Kontakta någon av församlingens präster.
 • Hyra lokaler. I Lyktan finns stora och ändamålsenliga lokaler att hyra för enskilda samlingar. Läs uthyrningspolicy här.
 • Gudstjänst. Till våra gudstjänster varje sön- och helgdag kl. 11 är alla alltid välkomna.
 • Se församlingsbladet för aktuell kalender.

Svenska kyrkans andliga tradition känns igen i Immanuelförsamlingens gudstjänster. Vår evangelisk-lutherska tro bygger på Bibeln och förklaras i Svenska kyrkans bekännelseskrifter. Immanuelförsamlingen har rötter i Svenska kyrkan men tillhör Missionsprovinsen som är ett fritt stift av församlingar runt om i Sverige, med biskopar och präster vigda i apostolisk ordning, och med uppgiften att predika evangeliet om Jesus Kristus för alla och ge människor frimodighet att hålla fast vid, och lita på, Guds ord.

Biskop Arne Olsson installerade församlingens förste kyrkoherde Bengt Birgersson 11 juni 2006.

Komma vidare

 • För att närmare studera vår trosgrundval, klicka här.
 • För att uppfatta vår trosgrundval i förkunnelse, klicka här.
 • För att uppleva vår trosgrundval, kom och se!
 • För en överblick över verksamheten, klicka här.

För kontakt med någon i församlingen, klicka här. Våra präster och vår diakonissa finns tillgängliga för samtal och själavård (med tystnadsplikt) och präster tar också emot bikt. Tid för möte sker enligt överenskommelse.