Understöd

Bankkontonummer och Swish-nummer

  • Bankgiro: 225-9026. Ange om du vill ge gåva till ”församlingen” eller ”givartjänst”.
  • Gåvor till församlingen: Clearingnr: 8105-9 Kontonr: 964 226 430-4, Swedbank
  • Gåvor till givartjänsten: Clearingnr: 8105-9 Kontonr: 964 226 433-8, Swedbank
  • Swish: 123 085 78 39. Ange om du vill ge gåva till ”församlingen”, ”givartjänst” eller ”kollekt”.

Givartjänsten är Immanuelförsamlingens insamling för att kunna avlöna församlingens anställda, en präst på 50% tjänst och en präst på 20% tjänst.

Gåvor till Immanuelförsamlingen används för samtliga övriga omkostnader, t ex lokalhyra, gudstjänster, barn- och ungdomsverksamhet, kyrkfika, städmateriel, osv.

För att underlätta kollektupptagning för dem som inte har kontanter är det möjligt att överföra pengar med hjälp av mobilen. Ange ”kollekt” om du vill att pengar som överförs aktuell söndag (eller senast måndagen efter) specifikt ska gå till kollekten. Detsamma gäller om du överför pengar via internetbank i mobilen.

Ge en minnesgåva eller uppvakta en jubilar!

Så här gör du:

Sätt i god tid in valfritt belopp på Immanuelförsamlingens bankgiro 225-9026 och ange namnet på den du vill uppvakta eller namnet på den avlidne, samt adress dit kortet skall skickas. Ange också vilken typ av kort (se information här) som ska användas. Glöm inte att uppge avsändare. Det går bra att tillfoga en personlig hälsning som skrivs in i kortet. Instruktioner kan också lämnas direkt till företrädare för församlingen (kontaktuppgifter här).

Det önskade kortet översänds till mottagaren med information om att du skänkt en gåva till Immanuelförsamlingen.

Informationen i sin helhet finns här.

Donations from abroad

International transactions are sent to the following account:
IBAN: SE93 8000 0810 5996 4226 4304
BIC: SWEDSESS
Bank: Swedbank