Så är vi fastän många, en enda kropp, ty alla får vi del av ett och samma bröd.

Orden känns igen från nattvardsliturgin. Församlingens gemenskap uppstår i och genom gemenskapen med Kristus. Som en följd av gemenskapen med Honom uppstår en gemenskap som vi inte väljer utan får. Kristen gemenskap tar sig uttryck i omsorg om varandra på en rad olika sätt. Immanuelföramlingen ger stöd åt gemenskapen genom att organisera gemenskap och omsorg i form av:

Kvinnofrukostar

Vid ett antal lördagar kl. 10.00-12.30 under terminerna inbjuds till kvinnofrukostar som är öppna för alla intresserade, till fördjupning, samtal, gemenskap och bön. Se församlingsbladet för aktuella datum. Ledare är Maria Birgersson.

Föräldra-barn-grupp

Varje tisdag hälsas föräldrar och barn välkomna från kl. 9. Andakt kl. 9.30. Möjlighet att äta medhavd lunch tillsammans. Aktuell kalender i församlingsbladet. Information lämnas av Hannah Olsson.

Kyrkan är öppen på onsdagar kl. 15-17.30

Vi bjuder på lite kaffe för den som vill komma in en stund, det finns en präst på plats (i regel Jakob Appell) och kyrksalen är öppen för enskild bön och stillhet. Välkommen in!

Arbetsgemenskap

På särskilda arbetsdagar ges möjlighet till gemenskap genom arbete tillsammans. Vårens stora fixardag är lördagen den 7 april. Olika ansvarsgrupper för inre och yttre fastighetsgrupper finns att ansluta sig till. Information lämnas av Bertil Svensson.

Övrigt

Kristi världsvida kyrka

Genom Missionsprovinsen står Immanuelförsamlingen i direkt gemenskap med andra församlingar i Missionsprovinsen och indirekt med kyrkor och församlingar som står i någon form av gemenskap med Missionsprovinsen.

Genom personliga kontakter har gemenskap med präster, församlingar och enskilda uppstått över hela världen. Bl.a. har Immanuelförsamlingen ett vänförsamlingsförhållande till DELK-Bergen i Norge och med Epiphany Lutheran Church i Westfield, IN, USA.

För att komma i kontakt med ansvariga för gemenskap i församlingen, klicka här.