Ungdom

Vänj den unge vid den väg han bör vandra, så viker han ej av från den när han blir gammal.” (Ords 22:6)

För barn som blivit lite äldre och vuxit ur söndagsskolan fortsätter församlingens uppgift att lära de döpta ”allt vad Jesus befallt” (Matt 28). Immanuelförsamlingen tar sig an uppgiften genom att bl.a. erbjuda:

Konfirmationsundervisning och konfirmation

Konfirmation sker normalt vid ungefär 14 års ålder. Under den föregående konfirmationstiden ges fördjupning i den kristna tron, redskap till att läsa Bibeln och be på egen hand, och konfirmanden förbereds för en större delaktighet i församlingens liv. Efter konfirmationen fortsätter lärandet av det som Jesus befallt.

Vid intresse för konfirmation, även för vuxna, ta kontakt med någon av församlingens präster.

Emmausvandrarna

Emmausvandrarna är församlingens tonårsgrupp för de unga som konfirmerats (eller barn från ca. 14 år och uppåt), med fördjupning i den kristna tron, aftonbön, gemenskap och lek. Emmausvandrarna träffas varannan fredag kl. 18.00-22.00 i Immanuelkyrkan. Ledare för Emmausvandrarna är Gabriel Skilling, Gabriel Birgersson och Mattias Block.

För att komma i kontakt med ansvariga för ungdomsverksamheten, klicka här.