Fördjupning

Immanuelförsamlingen tar sig an uppdraget att undervisa Guds folk om den sanning som är av Gud och vittna om sanningen för världen. Utöver den undervisning som sker bland barn och ungdom, i gudstjänst och spontant i församlingens gemenskap, inbjuder Immanuelförsamlingen till:

Bibelsamtal

Med början 20 september 2023 bjuder vi jämna veckor in till bibelsamtal, ett samtalsbaserat bibelstudium. För att samtalet ska bli mer givande förväntas deltagarna ha läst igenom kvällens avsnitt i förväg och gärna reflekterat över frågorna som tillhandahållits. Bibelsamtalet äger rum mellan 18.30-19.30, och man kan delta på plats i kyrkan eller online.

Länk till möte och information för varje träff, inklusive reflektionsfrågor finns här.

Någon timma innan finns möjlighet för intresserade att ta med egen matlåda påbörja kvällens gemenskap tidigare.

Efter bibelsamtalet inbjuds också till aftonbön i kyrkans bönetradition, s k completorium. 

Temahelger och temadagar

På regelbunden basis har församlingen anordnat temadagar och temahelger, dock har mycket stått på paus under pandemin och så också detta. Tanken är att återuppta detta så småningom. Information om detta kommer då att finnas i församlingsbladet.

Inspelade föredrag och andakter

Från pandemins start började församlingen sända gudstjänster via vår Youtube-kanal. Detta blev också en impuls till att få igång mer av undervisning, som också sändes på Youtube. Det har mellan mars 2020 och december 2021 hållits kvällsandakter, genomgång av de fornkyrkliga trosbekännelserna samt den Augsburgska bekännelsen, föredrag om gudstjänstens struktur, andakter över Lilla katekesens olika delar m.m.

Församlingsfakulteten

Immanuelförsamlingen rekommenderar den fördjupning som erbjuds på Församlingsfakulteten, särskilt kvällsbibelskolan på måndagskvällar kl. 18.00-20.30. Klicka här för mer information. Immanuelförsamlingens präst Jakob Appell är också kaplan på Församlingsfakulteten.

Tips? Kontakta!

Välkommen att föreslå undervisningsämnen och undervisningsformer! Immanuelförsamlingen kan också tipsa om solid undervisning utanför församlingens egen verksamhet. Undervisning i form av artiklar och inspelningar finns här.

För att komma i kontakt med ansvariga för undervisningen, klicka här.