Barn

”Låt barnen komma till mig och hindra dem inte” sa Jesus. Genom dopet bärs de små till Jesus. Det är sedan församlingens uppgift att stötta föräldrar i uppgiften att låta barnen lära känna Jesus och lära allt som Jesus har befallt (Matt 28). Immanuelförsamlingen tar sig an uppgiften genom att bl.a. erbjuda:

Söndagsskola

Söndagskola för barn i åldrarna 3-5 år och 6-9 år, i regel varje söndag under predikan med undantag för familjehögmässorna och under jul- och sommarloven. De yngre barnen får i första hand inblick i gamla och nya testamentets berättelser medan de äldre barnen utöver bibelberättelserna får inblick i lilla katekesens huvudstycken (främst buden, trosbekännelsen och bönen) och ges redskap att växa in i gudstjänsten och kyrkoårets betydelse. Immanuelförsamlingen delar ut den kristna barntidningen Droppen till barnen.

Barnkör

Barnkör för barn som fyllt 9 år, med övning efter söndagens gudstjänst. Vid några tillfällen sjunger barnkören i samband med församlingens gudstjänst. Körledare är Inese Johansson.

Fredagsklubben

Fredagsklubben välkomnar barn från åk 1 och uppåt varannan fredag kl. 18.00-20.15. Samlingen börjar med andakt, följt av någon aktivitet, och avslutas med fika. Aktuell kalender finns i församlingsbladet. Vid frågor, kontakta Henny Johansson.

Juniorerna

Juniorerna välkomnar barn från åk 5 och uppåt varannan fredag kl. 18.00-20.15. Samlingen börjar med undervisning följt av någon aktivitet, och avslutas med fika. Aktuell kalender finns i församlingsbladet. Vid frågor, kontakta Henny Johansson.

Föräldra-barn-grupp

Måndagar udda veckor hälsas föräldrar och barn välkomna från kl. 9. Andakt kl. 9.30. Möjlighet att äta medhavd lunch tillsammans. Aktuell kalender finns i församlingsbladet. Information lämnas av Hannah Olsson.