Skriftetal, och predikan över Matt 22:15-22 av Niclas Olsson, 21:a sönd. efter Trefaldighet 2021