9 sönd. efter Trefaldighet

Kyrkoåret 2020-21
Kyrkoåret 2020-21
9 sönd. efter Trefaldighet
Laddar in
/

Skriftetal vid mottagning av nykonfirmerade ungdomar samt predikan över Matt 25:14-30 av Henrik Andersson, 9:e söndagen efter Trefaldighet 2021