Tacksägelsedagen

Kyrkoåret 2020-21
Kyrkoåret 2020-21
Tacksägelsedagen
/

Beredelse och predikan av biskop Lars Artman över 1 Krön 29:10-16, Tacksägelsedagen 2021.