21 sönd. e Tref 2018

Jakob Appell, skriftetal och predikan (Jer 29:4-7, Matt 22:15-22). Familjehögmässa

Tacksägelsedagen 2018

Bengt Birgersson, skriftetal och predikan (1 Krön 29:10-16, 1 Tess 5:15-18, Luk 17:11-19)

Mikaelidagen 2018

Jakob Appell, skriftetal och predikan (Dan 6:16-22, Luk 10:17-20). Familjehögmässa