Julbön 2018

Jakob Appell, samling vid julkrubban samt betraktelse