Apostladagen

Predikan över Jer 1:4-10, 1 Pet 2:4-10, Matt 16:13-20 av Henrik Andersson, Apostladagen 2022

Pingstdagen

Predikan över 1 Mos 11:1-9, Apg 2:1-11, John 14:15-21 av Niclas Olsson, Pingstdagen 2022

Bönsöndagen

Bönepredikan över Luk 11:1-10 av Niclas Olsson, Bönsöndagen 2022

4 sönd i påsktiden

Skriftetal över 2 Kor 4:16-18 och predikan över Joh 14:1-12 av Niclas Olsson, 4:e sönd i påsktiden 2022

Annandag Påsk

Predikan över Kol 3:1-4 av Bengt Birgersson, Annandag Påsk 2022

Påskdagen

Predikan över Joh 20:1-10 av Henrik Andersson, Påskdagen 2022

Skärtorsdagen

Skriftetalspredikan över 1 Kor 11:20-32 och Joh 13:1-15 av Niclas Olsson, Skärtorsdagen 2022