Trettondedag jul

Predikan över Matt 2:1-12 av Henrik Andersson, Trettondedag jul 2022

Nyårsdagen

Predikan över Luk 13:6-9 av Niclas Olsson, Nyårsdagen 2022

4 Sönd. i Advent

Predikan över Luk 1:30-33 av Niclas Olsson, 4 sönd. i Advent 2021

2 Sönd. i Advent

Predikan över Mark 1:14-15 av Bengt Birgersson, 2 sönd. i Advent 2021