Kanske är vi i det skedet att evangeliet predikas för de allra sista innan slutet kommer. Hur ser kyrkans mission ut i den sista tiden? Vad är våra kallelser? Under temahelgen i Immanuelkyrkan vid kyrkoårets skymning får evangeliet tala till oss och visa hur det talar till alla när denna världen går mot sin skymning. Medverkar gör bl.a. Jan Bygstad, präst i DELK-Bergen, Immanuelförsamlingens vänförsamling, och John Pless, lärare i pastoralteologi vid det lutherska prästseminariet i Ft Wayne, USA

Immanuelförsamlingen har också den stora glädjen att för första gången framföra en Bach-kantat i egen regi, Actus Tragicus. J.S. Bach skrev troligen denna uttrycksfulla kantat för kör, solister och instrumentalister med anledning av en väns begravning.

Lördag 17 november

10.45: Inledning, Jakob Appell
11.00: Att fira gudstjänst som mission, Jakob Appell
12.00: Italiensk buffé (anmälan senast 11/11)
13.30: Att söka stadens bästa (Jer 29) som mission, Jan Bygstad. Program för de yngre barnen.
15.00: Att stå i sina vardagskallelser som mission, John Pless (föredraget på engelska, tolkning erbjuds). Program för de yngre barnen, liksom för de äldre barnen.
16.00: Kaffe
16.30: Att söka efter de förlorade som mission, John Pless (föredraget på engelska, tolkning erbjuds). Program för de yngre barnen.
18.00: Musikandakt: Actus Tragicus. Betraktelse över kantatens innehåll av Daniel Johansson, som också leder helgmålsbön. Ungefärlig sluttid kl. 19.
Anmälan till lördagens lunch senast 11 november. Program för barn erbjuds under eftermiddagen.

Söndag 18 november: Söndagen före Domsöndagen

11.00: Högmässa: ”Vaksamhet och väntan”. Jakob Appell och Jan Bygstad
12.30: Kyrkkaffe (den som behöver lunch ordnar på egen hand)
13.30: Bibeltimme: Från Eden till det himmelska Jerusalem, Jan Bygstad
14.30: Slut