Viktigt meddelande med anledning av Corona-viruset

Som alla vet genomförs just nu åtgärder i vårt land för att bromsa virusets spridning. Det är bl.a. förbjudet med folksamlingar för mer än 500 personer. Var och en har ett ansvar för egen del och för andras. Folkhälsomyndigheten ger några allmänna råd för att undvika smitta, bl.a. 1) tvätta händerna ofta (med tvål och varmt vatten i 20 sekunder), 2) hosta och nys i armvecket, 3) undvik att röra ögon, näsa och mun, 4) stanna hemma, också från gudstjänster, när du är sjuk (detta gäller även förkylning). Antagligen kommer strängare förhållningsregler allteftersom.

Immanuelförsamlingens pastorsråd och kyrkoråd har i samråd enats om att ställa in alla samlingar utom söndagsgudstjänster, under fastetiden eller tills annat anges. Det betyder att Fredagsklubben/Juniorerna och Kvinnofrukosten denna helg är inställda, även Församlingsfakulteten har ställt in bibelkonferensen och fördjupningen med Knut Alfsvåg på måndag 16/3 (dock inte passionspredikan kl 18 som hålls i stora salen). Jan Bygstad skulle gästat oss men är kvar i Bergen. Besöket från den israeliske juden Sahar Sadlovsky nästkommande helg är också inställt.

På söndag 15/3 firas gudstjänst utan nattvard kl. 11.00, inget kyrkkaffe efteråt. Kyrkans förbön (litanian) kommer att bedjas, till gagn för både dem som är i kyrkan och dem som inte är det, enligt löftet från Jesus: Om två av er här på jorden kommer överens om att be om något, vad det än är, så skall de få det av min Fader i himlen. Ty där två eller tre är samlade i mitt namn, där är jag mitt ibland dem.” (Matt 18:19f). Inspelningar från gudstjänsten kommer i efterhand.

Det kollektiva nattvardsfirandet på söndagar portioneras ut till firande med individer/mindre enheter i hem eller på andra lämpliga platser, vid andra tider. Det organiseras inte uppifrån utan börjar med begäran nedifrån, från enskilda som önskar nattvardsfirande (och så försöker vi därefter organisera). Vi präster är inställda på det merarbete som uppstår, men övrig verksamhet går på (ofrivillig) sparlåga och besök i hemmen är värdefulla ur pastoral synpunkt. De enskilda samtalen ihop med nattvardsfirande i dessa ofärdstider kan bidra till både tro och ro. Vi ska komma ihåg att den ålagda isoleringen spär på ensamhet, särskilt i de så kallade riskgrupperna (sjuka och äldre), och vi får hjälpas åt att tänka på varandra när vi övrigt måste tänka mycket på oss själva för att inte bli smittade. En präst kan förstås vara och bli smittbärare, men vi är flera som delar på ansvaret, vi vidtar försiktighetsåtgärder och den enskildes premisser tas i beaktande. Tveka inte att ta kontakt! Prästers kontaktuppgifter finns här (även diakonissans).

Vi följer utvecklingen och är beredda att utvärdera och ändra praxis allteftersom. Vi ber var och en hålla sig informerad och hjälpa till att dela information med dem som kan ha svårt att nås med information.      

En psalm att bruka till uppbyggelse och bön är ”Sörj för mig, o Fader kär!”, gärna ur Gamla psalmboken (nr 319).

/Jakob Appell, kyrkoherde