… Ordet som går ut från min mun ska inte vända tillbaka till mig förgäves
utan att ha verkat vad jag vill och utfört det vartill jag har sänt ut det. (Jes 55:10-11)

För att ladda ner en predikan klicka på Ladda ner fil

Kyrkoåret 2016-17

18 sön e Tref 2017, bp Lars Artman (+invigning av tavlor & altare)

Helige Mikaels dag 2017, pred Niclas Olsson (saknas: skriftetal)

9 sön e Tref 2017, Bengt Birgersson – Joacim Brandt Erlandsson

Ladda ner fil
Läs gärna forts av Kol 3.
Anm: Ordet som används om fariseerna betyder ”vänner till silvret”. Jmf. med det att ha vänner i de eviga tälten.

5 sön e Tref (Apostladagen) 2017, Sveinung Eriksen

6 sön e Tref 2017, skriftetal B Birgersson – pred Jakob Birgersson

3 sön e Tref 2017, dop-/skriftetal & pred Bengt Birgersson

4 sön e Tref 2017, Sveinung Eriksen (inläst c:a 1 min vid 36:00)

2 sön e Påsk, Bengt Birgersson (dop-/skriftetal J Appell)

Passionspredikan vecka 4 2017, Torbjörn Johansson

Passionspredikan vecka 3 2017, Timo Laato

1 sönd. efter Trettondedagen 2017, Bengt Birgersson

3 sönd. i Advent 2016, Niclas Olsson

2011 – Domsöndagen 2016

9 sönd. efter Trefaldighet 2011, Fredrik Sidenvall

Midfastosöndagen 2011, Bengt Birgersson

10 sönd. efter Trefaldighet 2012, Bengt Birgersson

13 sönd. efter Trefaldighet 2012, Bengt Birgersson

3 sönd. i Fastan 2012, Jakob Appell

Helige Mikaels Dag 2012, Bengt Birgersson, Bertil Andersson

14 sönd. efter Trefaldighet 2013, Jakob Appell

17 sönd. efter Trefaldighet 2013, Jakob Appell

2 sönd. efter Påsk 2013, Jakob Okkels

Alla Helgons dag 2013, Bengt Birgersson

2 sönd. i Advent 2013, Bengt Birgersson, Gabriel Skilling

Jungfru Marie Bebådelsedag 2013, Bengt Birgersson

Sönd. före Domsöndagen 2013, Jakob Appell

Tacksägelsedagen 2013, Jakob Okkels

14 sönd. efter Trefaldighet 2015, Bengt Birgersson

Trettondedag Jul 2016, Jakob Appell

1 sönd. efter Trettondedagen 2016, Bengt Birgersson

3 sönd. i Fastan 2016, Bengt Birgersson

Jungfru Marie Bebådelsedag 2016 (familjegtj), Niclas Olsson

Palmsöndagen 2016, Jakob Appell, Bengt Birgersson

Bibeltimme 2016 med Jan Bygstad: ”Främlingen ibland er”

Bibeltimme 2016 med Jan Bygstad: ”Islaminvasion eller muslimmission?”

8 sönd. efter Trefaldighet 2016, Daniel Giselsson

21 sönd. efter Trefaldighet 2016, Jimmy Svenfelt

Alla helgons dag 2016, Bengt Birgersson

Sönd. före Domsöndagen 2016, Bertil Andersson