Bankkontonummer och Swish-nummer

  • Bankgiro: 225-9026. Ange om du vill ge gåva till ”församlingen” eller ”givartjänst”.
  • Gåvor till församlingen: Clearingnr: 8105-9 Kontonr: 964 226 430-4, Swedbank
  • Gåvor till givartjänsten: Clearingnr: 8105-9 Kontonr: 964 226 433-8, Swedbank
  • Swish: 123 085 78 39. Ange om du vill ge gåva till ”församlingen”, ”givartjänst” eller ”kollekt”.

Givartjänsten är Immanuelförsamlingens insamling för att kunna avlöna församlingens anställda, en präst på 50% tjänst och en präst på 20% tjänst.

Gåvor till Immanuelförsamlingen används för samtliga övriga omkostnader, t ex lokalhyra, gudstjänster, barn- och ungdomsverksamhet, kyrkfika, städmateriel, osv.

För att underlätta kollektupptagning för dem som inte har kontanter är det möjligt att överföra pengar med hjälp av mobilen. Ange ”kollekt” om du vill att pengar som överförs aktuell söndag (eller senast måndagen efter) specifikt ska gå till kollekten. Detsamma gäller om du överför pengar via internetbank i mobilen.

Donations from abroad

International transactions are sent to the following account:
IBAN: SE93 8000 0810 5996 4226 4304
BIC: SWEDSESS
Bank: Swedbank