Utöver gudstjänster inbjuder Immanuelförsamlingen till en del andra verksamheter inom ramen för uppdraget att vara kyrka:

Verksamhetskommittén utgör den sammanhållande kommittén för Immanuelförsamlingens verksamhet. Hannah Olsson är sammankallande. För att komma i kontakt med ansvariga för verksamheten, klicka här. En aktuell översikt över verksamheten finns i församlingsbladet.