Utöver gudstjänster inbjuder Immanuelförsamlingen till en del andra verksamheter inom ramen för uppdraget att vara kyrka:

En aktuell översikt över verksamheten finns i församlingsbladet.