Bibelsamtal

Bibelsamtal den 21 februari, kl 18.30-19.30

Länk för att medverka online: https://meet.google.com/qfr-ttgb-ydy

Har du problem med ljud eller bild i samtalet, klicka här.

Fyra bibelsamtal kring TABERNAKLET i öknen

 1. 24/1    Bakgrunden till ökenvandringen
 2. 7/2      Översikt över tabernaklet
 3. 21/2    Sju heliga föremål
 4. 6/3      Översteprästen – medlaren

TABERNAKLET I ÖKNEN, III

Läs 2 Mos 25:10-40 samt 2 Mos 30:1-10, 17-21 (jmf Hebr 8-9, särskilt 8:1-10)

Om man gick in i tabernaklet, först genom förgården och sedan in i själva tälthelgedomen, så var det sju heliga föremål man mötte. Först gick man förbi det stora brännoffersaltaret, därefter koppar(tvätt)karet, och när man gick in i det första rummet, så var det på var sin sida skådebrödsbordet och den sjuarmade guldljusstaken. Rakt framför det stora draperiet, förlåten, in mot det allra heligaste stod rökofferaltaret. Om man gick innanför förlåten (vilket bara översteprästen och Moses fick göra) så kom man in till förbundsarken med sitt speciella lock, nådastolen.

Sjutalet förekommer i NT på en rad olika ställen, särskilt i Bibelns sista bok, Uppenbarelseboken. Kan Du minnas några sådana ställen, där sjutalet är uttalat?

Vad skulle ett sådant sjutal kunna ha för betydelse?

De sju föremålen i tabernaklet pekar på ett symbolisk sätt på några avgörande drag i Guds frälsningshandlande:

 • Jesu offerdöd i vårt ställe
 • Vårt behov av rening från synd, en första gång och sedan dagligen
 • Tolv bröd pekar på de Guds folks tolv stammar, som genom detta ständigt var ihågkomna inför Gud.
 • Guds ord är våra fötters lykta – och det är genom Guds Ande vi får del i frälsningen 
 • Vårt liv i Gud är ett liv i bön, som likt rökelse når till Gud
 • Gud har slutit ett nytt förbund med oss
 • En gång för alla gick Jesus in i det allra heligaste, i tabernaklet som inte är gjort med händer, och vann en evig försoning (= evig nåd)

På vilka sätt har dessa olika drag betydelse för vår vandring som kristna genom livet?