Bibelsamtal

Bibelsamtal den 4 oktober, kl 18.30-19.30

Länk för att medverka online: https://meet.google.com/qfr-ttgb-ydy

Hosea kapitel 4-7

Läs Hosea kapitel 4-7 så att ni är förberedda inför bibelsamtalet. Tanken är inte att vi ska gå igenom texten vers för vers utan istället ska vi främst se till de större och övergripande dragen och tala om hur det relaterar till vårt liv och vår relation med Herren.

Kort fakta om profeten Hoseas bok

Hosea var den sista profeten i Nordriket (Israel) innan en stor del av folket fördes bort till Assyrien och främmande folk bosatte sig i Nordriket så att folken blandades. Innan Nordriket föll hade de sedan länge förlorat sin självständighet och deras kung var en lydkung under kungen i Assyrien. Ekonomiskt hade de god tillväxt men tillgångarna kom inte alla till del. I större städer och byar levde många i lyx och det till stor del på den fattigare befolkningens bekostnad. Andligen och moraliskt var landet i en riktig lågkonjunktur och folket var otrogna Herren och tillbad istället Baal.

Exempel på frågor att tänka på och samtala om

  • Vilka övergripande teman ser du i dessa fyra kapitel?
  • Var det något speciellt som du reagerade på eller som gjorde extra starkt intryck på dig?
  • Ser du några likheter med vår tid och vårt samhälle; och i sådana fall vilka? (t ex i 4:7-12, 5:10)
  • Kan du se något i texten som pekar fram mot Jesus och i sådana fall vad gör det?
  • Vad är det som är fel med folkets ånger och vad säger det oss idag? (Kap 6 f.)