Pingstdagen 2018

Bengt Birgersson, skriftetal och predikan (Jer 31, Apg 2, Joh 14)

Bönsöndagen 2018

Jakob Appell skriftetal, Johan Åström predikan (Jer 29:11-13, Joh 16:23-33, Ef 3:14-21)

3 sönd. e Påsk 2018

Bengt Birgersson, skriftetal och predikan (Jes 54:7-10, Hebr 13:12-16, Joh 16:16-22)

2 sönd. e Påsk 2018

Jakob Appell, skriftetal och predikan (Hes 34:11-16, Joh 10:11-16). Familjehögmässa.

1 sönd. e Påsk 2018

Niclas Olsson, skriftetal och predikan (Jes 43:10-12, 1 Kor 15:1-11, Joh 20:19-31)

Annandag påsk 2018

Joacim Brandt Erlandsson, predikan (Jona 2:1-11, Apg 10:34-43, Luk 24:13-35)

Påsknatten 2018

Jakob Appell, predikan (läsningar ur 1 Mos 1-2 & 22, 2 Mos 14-15, Jes 54-55, Hes 36-37)

Påskdagen 2018

Jakob Appell, skriftetal och predikan (Jes 25:8-9, 1 Kor 15:53-57, Mark 16:1-8)

Långfredagen 2018

Niclas Olsson, predikan (Jes 53:3-7, Hebr 4:14-16; 5:7-10, Luk 23:26-49)

Skärtorsdagen 2018

Bengt Birgersson, skriftetal/predikan (Jer 31:31-34, 1 Kor 11:23-26, Luk 22:14-20)

Palmsöndagen 2018

Jakob Appell, skriftetal och predikan (Sak 2:10-13, Fil 2:5-11, Joh 12:1-16)