Domsöndagen

Predikan över Matt 25:31-46 av Bengt Birgersson, Domsöndagen 2021

Tacksägelsedagen

Beredelse och predikan av biskop Lars Artman över 1 Krön 29:10-16, Tacksägelsedagen 2021.

17:e sönd. efter Trefaldighet

Doptal av Niclas Olsson. Predikan av Jakob Birgersson över Luk 16:19-31, framförd av Bengt Birgersson, 17:e söndagen efter Trefaldighet 2021

9 sönd. efter Trefaldighet

Skriftetal vid mottagning av nykonfirmerade ungdomar samt predikan över Matt 25:14-30 av Henrik Andersson, 9 sönd. efter Tref. 1 augusti i Immanuelkyrkan

Apostladagen 2021

Skriftermål och predikan över Luk  5:1-11 av Bengt Birgersson, Apostladagen 4 juli 2021 i Immanuelkyrkan.