Varje söndag och helgdag firar Immanuelförsamlingen gudstjänst i Immanuelkyrkan (f.d. Lyktan) kl. 11. Gudstjänsten är församlingens hjärta. Den uppståndne Jesus är osynligt närvarande och möter oss i sitt Ord och vid nattvardsbordet, med nåd och med sanning. Av några i hans samtid kallades Jesus hånfullt för ”syndares vän.” (Matt 11:19) För oss är det goda nyheter och en varm inbjudan till alla. Den levande Gudens Son är den som bjuder in till gudstjänst och säger… välkommen!

Aktuellt:

  • Nytt församlingsblad ute 3 juni. Läs här.

img_2962

Vi har köpt kyrkan!

Nu ger vi fler möjlighet att vara med och symboliskt köpa en del av kyrkan. Med Ditt bidrag kan lån betalas av, nödvändiga renoveringar göras och verksamheten stärkas!

Läs mer