Varje söndag och helgdag firar Immanuelförsamlingen gudstjänst i Immanuelkyrkan (f.d. Lyktan) kl. 11. Gudstjänsten är församlingens hjärta. Den uppståndne Jesus är osynligt närvarande och möter oss i sitt Ord och vid nattvardsbordet, med nåd och med sanning. Av några i hans samtid kallades Jesus hånfullt för ”syndares vän.” (Matt 11:19) För oss är det goda nyheter och en varm inbjudan till alla. Den levande Gudens Son är den som bjuder in till gudstjänst och säger… välkommen!

Aktuellt:

  • Nytt församlingsblad ute 7 juni. Läs här.
  • Nytt häfte om symboliken i Immanuelkyrkans gudstjänstrum nedladdningsbar här.
  • Ny agenda i bruk Pingstdagen 2019: gudstjänstordning med kommentarer samt ordning för dop och bikt.