Viktigt meddelande med anledning av Corona-viruset (UPPDATERAS)

2020-10-30De skärpta riktlinjerna för Västra Götalands-regionen gällande Covid-19 gör det klart för oss att smittspridningen ökar kraftigt och att de åtgärder som görs nu också är avsedda för att läget inte avsevärt ska försämras kommande veckor. I Göteborg gäller fortsatt 50-gränsen även om andra delar av landet numera förhåller sig till 300, men det gör att Immanuelförsamlingen ändå kan hålla gudstjänster som planerats under Allhelgonahelgen. De skärpta riktlinjerna stryker dock under vikten av den enskildes ansvar att inte bidra till, eller utsätta sig för, smittspridning. Immanuelförsamlingens förhållningssätt framöver blir genomlyst under veckan som kommer och informeras om i församlingsbladet som beräknas vara i tryck nästa helg.

2020-08-18: Framöver firas i regel två gudstjänster, kl. 9 (oftast med nattvard) och kl. 11 (direktsändning). Daniel Johanssons undervisning kl. 10.30-10.50 (direktsändning) om vår kyrkas bekännelse fortsätter varje söndag. Veckomässa följande onsdagar kl. 18: 2/9, 23/9 och 21/10.

2020-04-04: En hälsning inför Stilla veckan med viktig information om gudstjänster och andra pålysningar finns här. Påsklandskapet för små och stora, en liten söndagsskola för varje dag i Stilla veckan, finns här

2020-04-03: Det blir två gudstjänster på Palmsöndagen den 5 april, kl. 9.00 & kl. 11.00. Dels för att tillåtna maxgränsen på 50 personer inte ska överskridas och dels för att det ska bli något glesare mellan människor i bänkarna. Gudstjänsten kl. 11.00 direktsänds via vår YouTube-kanal.

2020-03-27: Regeringens besked att sammankomster över 50 personer är förbjudna gör att vi måste säkerställa att det tillåtna maxantalet inte överträds i samband med söndagens gudstjänst. Om maxantalet uppnås måste vi vid kyrkporten tyvärr hänvisa människor till Internetsändningen.

2020-03-22: tisdag 24/3 börjar dagliga webbandakter kl. 18.00 sändas live här på hemsidan. Detta som en hjälp till att varje dag få ett ord ifrån Gud, till bön och till att erfara att andras förbön bär, i denna tid av isolering, ovisshet, oro, sjukdom och för några också död. Inspelningar finns här.

2020-03-20: Pålysningen från 15/3 gäller fortfarande, men nytt är att regeringen rekommenderar människor över 70 år och de som återfinns i så kallad riskgrupp att begränsa kontakt med andra och undvika platser med många människor. Gudstjänsten som firas på söndag 22/3 kl. 11.00 kan följas genom direktsändning på församlingens YouTube-kanal.

2020-03-15: Pålysningen från kyrkan, med uppdaterad information och en bön att bedja, finns här.

2020-03-13: Alla aktiviteter, utom söndagens gudstjänster, är inställda tills annat anges. Kyrkan är öppen på onsdagar för enskild andakt , för samtal med präst och möjlighet till enskilt nattvardsfirande (påtalas i förväg).

LIVE-STREAM HÄR (klicka)

När du klickar på länken kommer du att se den nästa planerade sändningen från Immanuelförsamlingen.

Vill du stödja arbetet med webb-sändningar kan du ge en gåva till Swish-nummer: 123 085 78 39

Senaste gudstjänster

Senaste kvällsandakter

Varje sön- och helgdag firas gudstjänst i Immanuelkyrkan kl 11.00. Gudstjänsten är Immanuelförsamlingens hjärta. Den uppståndne Jesus är närvarande, osynligt men likafullt verkligt, genom sitt Ord och vid nattvardsbordet. Han möter oss med nåd och med sanning. Jesus kallades hånfullt för ”syndares vän.” (Matt 11:19) Det är vår stora glädje och samtidigt hans inbjudan till alla. Gud själv är den som bjuder in till gudstjänst och säger… välkommen!