Viktigt meddelande med anledning av Corona-viruset (UPPDATERAS)

2020-03-27: Regeringens besked att sammankomster över 50 personer är förbjudna gör att vi måste säkerställa att det tillåtna maxantalet inte överträds i samband med söndagens gudstjänst. Om maxantalet uppnås måste vi vid kyrkporten tyvärr hänvisa människor till Internetsändningen. I söndags var strax över 40 personer församlade och det är möjligt att vi kommande helgdagar får dela upp gudstjänstfirandet på flera sammankomster.

2020-03-24: Videoinspelningar från gudstjänster finns på församlingens YouTube-kanal. Tisdag 24/3 kl. 18.00 börjar webb-andakter direktsändas här eller på YouTube-kanalen.

2020-03-23: FFG direktsänder passionspredikan kl. 18.00 och föredrag med Daniel Johansson kl. 19.00. Christus Victor: försoningen som seger över fördärvsmakter? 

2020-03-22: tisdag 24/3 börjar dagliga webbandakter kl. 18.00 sändas live här på hemsidan. Detta som en hjälp till att varje dag få ett ord ifrån Gud, till bön och till att erfara att andras förbön bär, i denna tid av isolering, ovisshet, oro, sjukdom och för några också död.

2020-03-20: Pålysningen från 15/3 gäller fortfarande, men nytt är att regeringen rekommenderar människor över 70 år och de som återfinns i så kallad riskgrupp att begränsa kontakt med andra och undvika platser med många människor. Gudstjänsten som firas på söndag 22/3 kl. 11.00 kan följas genom direktsändning här på hemsidan.

2020-03-15: Pålysningen från kyrkan, med uppdaterad information och en bön att bedja, finns här.

2020-03-13: Alla aktiviteter, utom söndagens gudstjänster, är inställda tills annat anges. Kyrkan är öppen på onsdagar för enskild andakt , för samtal med präst och möjlighet till enskilt nattvardsfirande (påtalas i förväg).

Senaste gudstjänst

LIVE-STREAM HÄR (klicka)

När du klickar på länken kommer du att se den nästa planerade sändningen från Immanuelförsamlingen.

Varje sön- och helgdag firas gudstjänst i Immanuelkyrkan kl 11.00. Gudstjänsten är Immanuelförsamlingens hjärta. Den uppståndne Jesus är närvarande, osynligt men likafullt verkligt, genom sitt Ord och vid nattvardsbordet. Han möter oss med nåd och med sanning. Jesus kallades hånfullt för ”syndares vän.” (Matt 11:19) Det är vår stora glädje och samtidigt hans inbjudan till alla. Gud själv är den som bjuder in till gudstjänst och säger… välkommen!